RESIDÈNCIA LA TROBADA – POLÍTICA DE PRIVACITAT

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L’empresa responsable del tractament de les vostres dades en virtut d’aquesta política de privacitat és:
RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL
NIF: B60558434
Domicili: C/ Joan d’Austria, 105, 1o, 1a a 08018 BARCELONA (Barcelona)
Correu electrònic: contacte@residencialatrobada.com
Web: www.residencialatrobada.com
Telèfon: 933091677
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 1475, Foli 51, Full núm. MU-25978

En RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL, reconeixem la importància de protegir la vostra informació personal i ens comprometem a tractar-la amb responsabilitat i d’acord amb les lleis de protecció de dades.

Aquesta política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades personals a través dels diferents formularis situats al web.

 

DADES PERSONALS
Una dada personal és la informació que identifica o fa identificable l’usuari. A través del web, a les caselles establertes a aquest efecte recollim les dades personals que l’usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal, població, etc.

La visita de l’usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita, amb subjecció en tot moment als principis i els drets recollits al RGPD 2016/679, de 27 d’abril de 2016, i a la LOPDGDD 3/2018, de 5 de desembre.

 

FINALITAT, DURADA I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
Les dades que l’usuari ens proporcioni seran tractades amb les finalitats següents:

• Atendre la sol·licitud o petició feta per l’usuari a través del formulari de contacte situat al web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que faci a través d’aquest formulari. Conservarem aquestes dades durant el temps necessari per donar compliment a la seva petició i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de tres anys.

La base de la legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari quan selecciona la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Gestionar l’alta i la participació de l’usuari al formulari de comentaris del blog situat al web. Aquests comentaris seran gestionats per la plataforma WordPress. Conservarem les dades facilitades mentre l’usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de tres anys.

La base de la legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari quan es registra a través del formulari de subscripció al blog i quan selecciona la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament, basat en el consentiment previ a la seva retirada.

• Millorar la seva experiència quan navega pel web. Conservarem aquestes dades mentre l’usuari no revoqui el consentiment al seu tractament eliminant les cookies, i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de tres anys.

La base de legitimación para mejorar su experiencia al navegar por la web es el consentimiento que otorga el usuario al aceptar las cookies. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

 

CESSIÓ O COMINICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
Les vostres dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que hi hagi alguna obligació legal o els prestadors vinculats al RESPONSABLE que actuen com a encarregats del tractament.

No es duen a terme transferències internacionals. En el cas que en algun moment se’n facin, se us comunicarà per tal d’obtenir el vostre consentiment.

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES
És important que, perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l’usuari ens informi sempre que s’hi hagi produït alguna modificació. En cas contrari, no responem de la seva veracitat.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces. Així mateix, garanteix que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està actualitzada i és exacta, i queda obligat a comunicar qualsevol modificació en aquest sentit.

 

DADES DE TERCERS
Si l’usuari facilita dades de terceres persones amb qualsevol finalitat a RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL, garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que n’ha informat prèviament els afectats i que n’ha obtingut el consentiment per comunicar-les, i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

CARÀCTER OBLIGATORI DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA
Tots els nostres formularis marquen amb un asterisc (*) les dades obligatòries. Si l’usuari no facilita aquests camps, o no marca la casella d’acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l’enviament de la informació.

 

DRETS DELS INTERESSATS
Teniu dret a accedir a les vostres dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com a una còpia de les dades personals objecte de tractament. Teniu dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes, o a sol·licitar-ne la supressió quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser obtingudes. Podeu sol·licitar la limitació en el tractament de les vostres dades i oposar-vos al seu tractament revocant-ne el consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, teniu dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals. Podeu exercir els vostres drets contactant amb nosaltres a:
Joan d’Austria, 105, 1o, 1a a 08018 Barcelona (Barcelona)
Correu electrònic: contacte@residencialatrobada.com

Dades de contacte del DPO: correu electrònic: dpo@datax.es

Si considereu que els vostres drets no s’han atès degudament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control a www.aepd.es.

 

TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D’EDAT
Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara ser més gran de 14 anys. Queda prohibit l’accés i l’ús del portal a menors d’aquesta edat. Si en algun moment el RESPONSABLE detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirà a cancel·lar-les. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas adreçar-se a RESIDÈNCIA LA TROBADA, SL per bloquejar el compte d’accés dels menors a càrrec seu que s’hagin registrat falsejant la seva identitat.

 

TRACTAMENT DE COOKIES:
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i s’emmagatzema a l’ordinador de l’usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten al web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari o del seu equip i, segons la informació que continguin i de la manera com utilitzi el seu equip l’usuari, es poden fer servir per reconèixer-lo.

L’usuari pot impedir la generació de cookies seleccionant l’opció corresponent al seu programa de navegador. Podeu obtenir més informació sobre el tema llegint la nostra Política de Cookies.

 

Fecha de actualización: 25/11/2019